Národní přírodní rezervace Jazevčí

Soubor přirozených lučních společenstev Bílých Karpat s bohatým výskytem vstavačovitých rostlin (prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica), tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) a rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) ) a ohrožených či chráněných druhů živočichů (slepýš křehký (Anguis fragilis), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) nebo skokan hnědý (Rana temporaria)).

Uzemí rezervace se nalézá na svazích kopce Hradiska (636 m) nad levým břehem řeky Veličky (Jamného potoka) mezi Javorníkem a Suchovskými Mlýny.


náhrávání mapy....

Komentáře k místu (0)

žádné komentáře

Vložit k místu komentář:
Ubytování v okolí

Hotel Háj

Hotel Háj se nachází na úpatí Bílých Karpat nad obcí Nová Lhota. Hotel je nedávno zrekonst...

Hotel Filipov

Wellness hotel Filipov se nachází uprostřed malebné krajiny na jižní Moravě na úpatí Velké...

RS Vápenky

Rekreační středisko Vápenky má celkovou kapacitu až 55 lůžek. Ubytování je možné v hlavní ...

Penzion U Černého potoka

Penzion je součástí vesnické památkové zóny Nová Lhota - Vápenky ležící na úpatí Velké Jav...

Penzion U větrného mlýna

Penzion se nachází v Jihomoravském kraji, v obci zvané Kuželov, v okrese Hodonín. Je situo...

Místa v okolí

Havraní vodopád

Asi 2,5 metru vysoký vodopád vzniklý v tzv. mrazovém srubu v korytě lesního potoka.

osada Suchovské mlýny

Osada spadající pod obec Suchov s dochovanými stavbami lidové architektury z 19. století. ...

obec Nová Lhota

Podhorská obec nazývaná též Lhotky, ležící na březích Novolhotského potoka, byla založena ...

obec Javorník

Obec ležící nedaleko velké nad veličkou na soutoku Veličky a Hrubého potoka. První zmínka ...

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem

Národní přírodní rezervace s rozlohou 162 ha na východním okraji obce Velká nad Veličkou n...