Obce a města v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

Horní Němčí

Horní Němčí Obec s 850 obyvateli (v roce 2012) v údolí říčky Okluky na úpatí Bílých Karpat. Obec byla založena ve 2. polovině 13. století v rámci kolonizačních aktivit Boreše z Rýzmburka. V katastru obce - v lokalitě Hrádek -  byly nalezeny pozůstatky tvrziště a zlomky středověké keramiky. Behem nájezdů vojsk Štěpána Bočkaje byla obec na počátku 17. století vypálena.

město Strážnice

město Strážnice Menší město na rozhraní Dolnomoravského úvalu a Bílých Karpat, vzniklé rozvojem vesnice ležící nedaleko původní vodní tvrze, pozdějšího strážnického zámku. Ve středověku plnilo město obranné funkce, ve 14. století postupně docházelo také k rozvoji obchodního ruchu. Původní tvrz později přebudována na hrad. Během husitských válek došlo ke zpustošení celé oblasti, v 17. století se zde rozvíjel bratrský sbor. Místní školu navštěvoval Jan Ámos Komenský. V první polovině 19. století byla Strážnice významným centrem vzdělanosti a největším městem na Slovácku.

obec Bánov

obec Bánov Větší obec na návrší staré cesty do Trenčína. Již na sklonku 11. stol. zde byl vybudován Bánovský hrad, zničený za česko-uherských válek. Hrad byl součástí Velkomoravského opevnění. Obec je prvně připomínána v r.1091, kdy zde pobýval budoucí Český král Břetislav II.

obec Boršice u Blatnice

obec Boršice u Blatnice Vinařská obec na okraji Bílých Karpat. V obci je historicky doložena tvrz, zaniklá během husitských válek. Během 17. století byla obec dvakrát vypálena Turky. První zmínka o obci pochází z roku 1283. V letech 1727-33 byl v obci kantorem Martinem Pomykalem vytvořen tzv. boršický kancionál, dokládající vývoj moravské národní ornamentiky.

obec Březová

obec Březová Obec pod Velkým Lopeníkem v údolí potoka Hrubáru. Obec během své historie trpěla nájezdy ze sousedních Uher a několikrát byla vypálena a zničena. Jižně od obce vyvěrají tři prameny uhličitých vod a zdejší kyselka je zmiňována již v 16. století. Místní prameny navštěvoval při svém pobytu v Luhačovicích i hudební skladatel Leoš Janáček.

obec Hroznová Lhota

obec Hroznová Lhota Obec ležící na břehu říčky Veličky v dolňácké oblasti Bílých Karpat. V 15. století se obec nazývala pouze Lhota, později Veselská Lhota. V roce 1530 byla obec povýšena Ferdinandem II. na město a byl jí udělen znak se dvěma révovými ratolestmi. Od konce 16. století již obec nese přívlastek Hroznová. Nejvýznamnější stavbou v obci je kostel kostel sv. Jana Křtitele z roku 1654, přestavěný v roce 1902 v historizujícím slohu.

obec Hrubá Vrbka

obec Hrubá Vrbka Obec 11 km jihovýchodně od Veselí nad Moravou, někdy nazývaná jako Velká Vrbka. První písemná zmínka pochází z roku 1360 kdy obec koupil pan Pešek z Veletin. V roce 1663 byla vesnice zničena Turky, v roce 1663 vydrancována nájezdem Kuruců. V obci zachován kostel církve českobratrské evangelické, který byl vystavěn jako tzv. toleranční v roce 1782. V roce 1902 byla kostelu přistavěna věž. V obci se nachází také památky lidových hospodářských staveb z 18. a 19. století.

obec Javorník

obec Javorník Obec ležící nedaleko velké nad veličkou na soutoku Veličky a Hrubého potoka. První zmínka o Javorníku je datována do roku 1350. V 16. století byla téměř celá obec evangelickou jednotou bratrskou. V obci evangelický kostel z roku 1782 a zvonice z roku 1733. V místní části Kopánky soubor roubených chalup. U obce na lesnatém vrchu Hradisko mohutné valy starodávného hradiště z konce 1. tisíciletí n. l.

obec Kněždub

obec Kněždub Zemědělská obec ležící 7 km od města Strážnice. Obec založena ve 13. století pravděpodobně velehradským klášterem. V obci zachováno několik staveb lidové architektury a pseudorománský kostel s biblickou výzdobou akademického malíře V. Vokolka. Na zdejším hřbitově zvaném Slovácký slavín je pochován místní rodák malíř Joža Úprka, nejznámější malíř Slovácka. V obci je také zachován jeho rodný dům. Na blízkém kopci Šumárník byly objeveny důkazy o existenci staré bronzové zemědělské civilizace a několik římských mincí z 2. st. n. l.

obec Korytná

obec Korytná Obec v podhůří Bílých Karpat, ležící v údolí potoka Korytnice. První zmínka o obci pochází z r. 1331. V r. 1805 obec postihl vpád Napoleonských vojsk, v roce 1886 vpád Prusů. Korytná byla osvobozena 26.4.1945 a byla jednou z nejvíce boji postižených obcí na Uherskobrodsku.