Historické a technické památky v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

Dům s doškovou střechou

Dům s doškovou střechou Dům č.p.141 v obci Lopeník je jednou z posledních dochovaných tradičních usedlostí Moravských Kopanic. Objekt tvoří stavení z vepřovic a přilehlé chlévy s kůlnou. Střecha je kryta došky.

Holubyho chata

Holubyho chata Horská chata na východním svahu Velké Javořiny, nejvyššího bodu Bílých Karpat. Základní kámen původní chaty byl položen v roce 1923, ovšem již v roce 1926 chata téměř kompletně vyhořela. Nová stavba byla dokončena v roce 1930 stavitelem Jozefem Hanušem z Uherského Brodu na zakázku Klubu českých turistů. Po druhé světové válce byla chata postupně v majetku několika organizací. V roce 2006 dostala chata nového majitele, který se snaží o rekonstrukci tohoto objektu, který byl již ve velmi špatném stavu.

hřbitov Slovácký slavín

hřbitov Slovácký slavín Označení pro hřbitov v obci Kněždub, kde jsou vlevo za vstupem hroby místních umělců, kteří ve svém díle zvěčnili krajinu a obyvatele Slovácka. Nejznámějším z nich je Jožka Úprka (náhrobek na fotografii). Dále jsou zde hroby malíře Antoše Frolky a akademického sochaře Františka Úprky. Na hřbitově je také hrob rumunských vojáků padlých v roce 1945 a památník obětem 1. světové války se sochou legionáře.

Monastýr svatého Gorazda

Monastýr svatého Gorazda Pravoslavný mužský klášter vybudovaný v rodišti biskupa Gorazda, vl. jménem Matěj Pavlík (1879–1942), který byl během heydrichiády v roce 1942 popraven nacisty za ukrývání atentátníků v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. V monastýru žijí tři monaši, kteří se výkonem bohoslužeb snaží o oživení a zachování cyrilo-metodějské církevní tradice, která byla přinesena na Moravu před více než tisíci lety z Byzantské říše. V monastýru se také nachází památník připomínající život a skutky biskupa Gorazda.

památková rezervace Plže

památková rezervace Plže Komplex 14 historických vinných sklepů vybudovaných obyvateli nedalekého Petrova. Průčelí některých sklípků jsou omítnuta typickou kombinací bílé a modré barvy, některá jsou ozdobena barevnými ornamenty. V 15. - 17. století zde místní obyvatelé hledali úkryt během válečných událostí. Sklepy byly zbudovány zahloubením do břehu bez nadzemní části a tvoří uliční zástavbu ústící do dvou návsí. Délka sklepů dosahuje 15 metrů, šířka max. 3 metrů. Sklepy i v dnešní době slouží svému původnímu účelu. Památková rezervace zde byla vyhlášena v roce 1983 jako první vesnická památková rezervace v českých zemích.

větrný mlýn v Kuželově

větrný mlýn v Kuželově Původní, plně funkční zděný větrný mlýn holandského typu asi 1km o obce Kuželov. Objekt byl postaven v roce 1842 nákladem kuželovské obce a mlýn sloužil svému účelu až do 2. světové války. Po neúspěšném pokusu o obnovu využívání mlýna jej jako chátrající získalo v roce 1973 technické muzeum v Brně, zrekonstruovalo jej a v roce 1977 zpřístupnilo veřejnosti. V přilehlých hospodářských budovách je expozice horňáckého bydlení z přelomu 19. a 20. století.

zaniklý hrad Hrádek

zaniklý hrad Hrádek Zaniklý hrad z 12.stol. na návrší obce Bánov. První hrad zde stál již v 11. století. První písemná zmínka pochází až z 13. století. V roce 1488 je již hrad uváděn jako zpustlý. Terénní zbytky hradu byly pozorovatelné ještě ve 20. století. Existenci hradu potvrdily archeologické výzkumy.

zřícenina hradu Kanšperk

zřícenina hradu Kanšperk Kanšperk (též Gansberg) je zřícenina malého středověkého hradu ležící na malém kopci u obce Suchov. První zmínky o hradu pocházejí z roku 1360. Hrad byl pravděpodobně poničen během česko-uherských válek a již v roce 1486 je zmiňován jako pustý. Do dnešní doby zachovány pouze drobné zbytky zdí.

Židovský hřbitov ve Velké nad Veličkou

Židovský hřbitov ve Velké nad Veličkou Židovský hřbitov rozkládající se na ploše 443 m2 s 36 náhrobními kameny byl založen v roce 1886. Již v roce 1890 byla místní židovská komunita zákonem zrušena a hřbitov spadal pod správu židovské obce v městě Strážnice.