Místa v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

obec Korytná

obec Korytná Obec v podhůří Bílých Karpat, ležící v údolí potoka Korytnice. První zmínka o obci pochází z r. 1331. V r. 1805 obec postihl vpád Napoleonských vojsk, v roce 1886 vpád Prusů. Korytná byla osvobozena 26.4.1945 a byla jednou z nejvíce boji postižených obcí na Uherskobrodsku.

obec Nivnice

obec Nivnice Městečko v údolí říčky Nivničky. První zmínka o obci pochází z r.1261, kdy byla obec darována nově založenému kláštěru ve Vizovicích. V r. 1517 je poprvé zmiňována jako městečko. Na počátku 20. stol. zde fungovaly tři mlýny. Jeden z nich je podle ústní tradice rodištěm J.A.Komenského. Na tomto mlýně je umístěna památeční deska a mlýn je spolu s jeho vybavením památkově chráněn.

obec Březová

obec Březová Obec pod Velkým Lopeníkem v údolí potoka Hrubáru. Obec během své historie trpěla nájezdy ze sousedních Uher a několikrát byla vypálena a zničena. Jižně od obce vyvěrají tři prameny uhličitých vod a zdejší kyselka je zmiňována již v 16. století. Místní prameny navštěvoval při svém pobytu v Luhačovicích i hudební skladatel Leoš Janáček.

obec Suchá Loz

obec Suchá Loz Obec v údolí potoka Bystřičky 9 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Název obce je odvozen od suchého vrbového (nebo vinného) proutí. Na konci 17. a počátku 18. století byla obec několikrát vypleněna Tatary. Hlavním zdrojem obživy obyvatel obce bylo zemědělství. Nedaleko obce pramení lithiová kyselka Loza, lidově nazývaná slatina. Kyselka je zmiňována již v 17. stol. mezi místními léčivými prameny.

obec Bánov

obec Bánov Větší obec na návrší staré cesty do Trenčína. Již na sklonku 11. stol. zde byl vybudován Bánovský hrad, zničený za česko-uherských válek. Hrad byl součástí Velkomoravského opevnění. Obec je prvně připomínána v r.1091, kdy zde pobýval budoucí Český král Břetislav II.

zaniklý hrad Hrádek

zaniklý hrad Hrádek Zaniklý hrad z 12.stol. na návrší obce Bánov. První hrad zde stál již v 11. století. První písemná zmínka pochází až z 13. století. V roce 1488 je již hrad uváděn jako zpustlý. Terénní zbytky hradu byly pozorovatelné ještě ve 20. století. Existenci hradu potvrdily archeologické výzkumy.

Velký Lopeník

Velký Lopeník Vrchol na hranici České a Slovenské Republiky, vypínající se 3km jihovýchodně od obce Březová. Výška vrcholu je 911m.

rozhledna Velký Lopeník

rozhledna Velký Lopeník Rozhledna z r. 2005 vybudovaná v místě původní rozhledny zničené v 70. letech 20. stol. Základní kámen nové rozhledny byl položen 23.6.2002 a výstavba probíhala v rámci přeshraniční spolupráce okolních obcí.

Muzeum vesnice Jihovýchodní moravy

Muzeum vesnice Jihovýchodní moravy Skanzen se nachází v prostorách bývalého strážnického panského pivovaru. Pivovar je prohlášen za národní kulturní památku a jeho provozní prostory pivovaru slouží jako vstup do areálu. První úvahy o zbudování skanzenu se datují až do počátku 20. století, k realizace se přistoupilo až v roce 1973. Muzeum seznamuje návštěvníky se způsobem života ve všech oblastech Moravského Slovácka. Ukázky vinohradnictví, řemeslné výroby nebo hospodaření rolníků.

Soukromá biologická rezervace Vlčí prameny

Soukromá biologická rezervace Vlčí prameny Soukromá biologická rezervace pod hřebenem vrcholu Velká Kykula u obce Vyškovec. Rezervace byla založena přírodovědcem Lubomírem Pospěchem s cílem poskytovat zázemí pro vzdělávací a vědeckou činnost.  více informací: http://wolfy.webnode.cz/