Místa v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

Záhorovická kyselka

Záhorovická kyselka Zdroj silně slané minerální vody luhačovického hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu. Pramen na hranici obce Záhorovice je znám již od 16. století. V 18. století zde byl zbudován dnes již neexistující lázeňský dům.

Zatopený lom Modrá voda

Zatopený lom Modrá voda Zatopený prostor soustavy bývalých andezitových lomů nedeleko Bojkovic a Komni. Těžba zde probíhala ve 20. letech 20. století. K dispozici zde jsou lavičky s ohništěm.

Žerotín

Žerotín Přírodní památka s v Bílých karpatech unikátním zbytkem tzv. šípákové doubravy. Na místě se nachází kaple a vysoký kříž.

Vodní nádrž Mlýnky

Vodní nádrž Mlýnky Vodní nádrž na Sudoměřickém potoce pod vinohrady a ovocnými sady. Plocha nádrže je rozdělena státní hranící mezi Českou a Slovenskou republikou. Možnost koupání.