Místa v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

Filipovské údolí

Filipovské údolí Asi 6 km dlouhá lesnatá dolina táhnoucí se podél Hrubého potoka od obce Javorník až pod Šibenický vrch. Dolní část údolí je využívána pro rekreaci. V horní části je dům lesních dělníků, původně vila Filipa Magnise, nyní označovaná jako Megovka. V minulosti byla vila místem moravsko-slovenských schůzek pořádaných měšťanskou besedou v Uherském Hradišti. Iniciátorem těchto schůzek byl slovenský spisovatel, novinář a politik J. M. Hurban. Schůzky, které připomíná bronzová deska na zdi vily, zanikly po jeho smrti v roce 1889. Nedaleko Megovky je také pramen pitné vody a umělá jeskyně se sochou panny Marie.

obec Velká nad Veličkou

obec Velká nad Veličkou Větší obec ležící na březích říčky Veličky asi 16 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou. První zmínka o obci z pochází z roku 1228, kdy bylo králem Přemyslem Otakarem II. velehradskému klášteru potvrzeno vlastnictví této obce. Od 18. století se Velká nad Veličkou stává hospodářským centrem oblasti Horňácka. V druhé polovině 20. století prošla obec výraznou industrializací. Od roku 1957 se zde v areálu pod Strážnou hůrkou koná folklorní festival Horňácké slavnosti.

rozhledna Drahy u Javorníku

rozhledna Drahy u Javorníku Dřevěná rozhledna stojící v lokalitě Drahy (někdy také "Vápenky", podle blízkého lomu) nedaleko obce Javorník. Rozhledna podle návrhu slovenské architekty Márii Serdahelyové je vysoká 20 metrů a zpřístupněna veřejnosti byla v roce 2009.

obec Javorník

obec Javorník Obec ležící nedaleko velké nad veličkou na soutoku Veličky a Hrubého potoka. První zmínka o Javorníku je datována do roku 1350. V 16. století byla téměř celá obec evangelickou jednotou bratrskou. V obci evangelický kostel z roku 1782 a zvonice z roku 1733. V místní části Kopánky soubor roubených chalup. U obce na lesnatém vrchu Hradisko mohutné valy starodávného hradiště z konce 1. tisíciletí n. l.

větrný mlýn v Kuželově

větrný mlýn v Kuželově Původní, plně funkční zděný větrný mlýn holandského typu asi 1km o obce Kuželov. Objekt byl postaven v roce 1842 nákladem kuželovské obce a mlýn sloužil svému účelu až do 2. světové války. Po neúspěšném pokusu o obnovu využívání mlýna jej jako chátrající získalo v roce 1973 technické muzeum v Brně, zrekonstruovalo jej a v roce 1977 zpřístupnilo veřejnosti. V přilehlých hospodářských budovách je expozice horňáckého bydlení z přelomu 19. a 20. století.

obec Kuželov

obec Kuželov Obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 3 km jihozápadně od Velké nad Veličkou v horňácké oblasti Moravského Slovácka. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1406. Nejvýznamnější památkou je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1768, jehož stavba souvisela s pokusy o rekatolizaci obce a okolí. Nedaleko obce stojí národní technická památka Kuželovský mlýn zvaný Větřák.

Monastýr svatého Gorazda

Monastýr svatého Gorazda Pravoslavný mužský klášter vybudovaný v rodišti biskupa Gorazda, vl. jménem Matěj Pavlík (1879–1942), který byl během heydrichiády v roce 1942 popraven nacisty za ukrývání atentátníků v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. V monastýru žijí tři monaši, kteří se výkonem bohoslužeb snaží o oživení a zachování cyrilo-metodějské církevní tradice, která byla přinesena na Moravu před více než tisíci lety z Byzantské říše. V monastýru se také nachází památník připomínající život a skutky biskupa Gorazda.

obec Hrubá Vrbka

obec Hrubá Vrbka Obec 11 km jihovýchodně od Veselí nad Moravou, někdy nazývaná jako Velká Vrbka. První písemná zmínka pochází z roku 1360 kdy obec koupil pan Pešek z Veletin. V roce 1663 byla vesnice zničena Turky, v roce 1663 vydrancována nájezdem Kuruců. V obci zachován kostel církve českobratrské evangelické, který byl vystavěn jako tzv. toleranční v roce 1782. V roce 1902 byla kostelu přistavěna věž. V obci se nachází také památky lidových hospodářských staveb z 18. a 19. století.

obec Malá Vrbka

obec Malá Vrbka Malá, původně zemědělská vesnice ležící asi 5km jihozápadně od Velké nad Veličkou. První zmínka o obci z roku 1401. Původní název obce zněl Zedraná Vrbka. V obci se nachází zvonice a několik domů lidové architektury z poloviny 19. století.

obec Tasov

obec Tasov Původně ovocnářská a vinařská obec ležící na rozhraní Horňácka a Dolňácka, v podhůří chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. První zmínka o obci pochází již z roku 1217. V historii procházela obcí cesta z Uher do Čech známá jako "Porta tasi". Na návsi stojí kaple z roku 1928, vybudovaná z darů amerických rodáků. V obci je zachován také jeden z posledních typických slováckých domů s malovaným žudrem (č.p.52). V Tasově žil a tvořil významný slovácký malíř Antoš Frolka.