Obce a města v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

obec Suchov

obec Suchov Obec, s původním názvem Suché Němčí, ležící na okraji Bílých Karpat, asi 10km severovýchodně od Velké nad Veličkou. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1500. V obci lze nalézt památky lidové stavitelství z 19. století, kapličku a památnou lípu. Nedaleko obce se nachází osada Suchovské mlýny a zbytky středověkého hradu Kanšperk.

obec Tasov

obec Tasov Původně ovocnářská a vinařská obec ležící na rozhraní Horňácka a Dolňácka, v podhůří chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. První zmínka o obci pochází již z roku 1217. V historii procházela obcí cesta z Uher do Čech známá jako "Porta tasi". Na návsi stojí kaple z roku 1928, vybudovaná z darů amerických rodáků. V obci je zachován také jeden z posledních typických slováckých domů s malovaným žudrem (č.p.52). V Tasově žil a tvořil významný slovácký malíř Antoš Frolka.

obec Velká nad Veličkou

obec Velká nad Veličkou Větší obec ležící na březích říčky Veličky asi 16 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou. První zmínka o obci z pochází z roku 1228, kdy bylo králem Přemyslem Otakarem II. velehradskému klášteru potvrzeno vlastnictví této obce. Od 18. století se Velká nad Veličkou stává hospodářským centrem oblasti Horňácka. V druhé polovině 20. století prošla obec výraznou industrializací. Od roku 1957 se zde v areálu pod Strážnou hůrkou koná folklorní festival Horňácké slavnosti.

osada Suchovské mlýny

osada Suchovské mlýny Osada spadající pod obec Suchov s dochovanými stavbami lidové architektury z 19. století. Spolu se Zámečníkovými Mlýny a Podhajskými Mlýny tvořily Suchovské Mlýny soustavu mlýnů na březích Jamného potoka mezi Javorníkem a Vápenkami. Osada je tvořena soustavou v dnešní době již přestavěných uzavřených mlýnských dvorů, jejichž historie spadá až do středověku.

osada Vápenky

osada Vápenky Od roku 1972 je osada součástí obce Nová Lhota. Název osady souvisí s historickou těžbou vápence v jejím okolí pro potřeby sklárny v Květné. Nedaleko osady pramení řeka Velička. V osadě je zachováno několik lidových staveb chráněných jako památková zóna.

Slavkov

Slavkov Obec s cca 700 obyvateli, ležící v náhorní rovině 9km JZ od Uherského Brodu. Počátky obce jsou spojovány s kolonizačním úsilím Boreše z Rýzmburka ve 2. polovině 13. století. Název obce je odvozen podle Slávka z Rýzmburka. Stejně jako jiné obci v okolí nezústala obec ušetřena uherských nájezdů, během jednoho z nichž byla v roce 1663 vypálena. V minulosti obcí procházela významná obchodní cesta do Strání a dále do Nového Města na Moravě.

Strání

Strání Příhraniční obec ležící mezi nejvyšším vrcholem Bílýck Karpat Velkou javořinou a Velkým Lopeníkem tvořící "soubocí" s obcí Květnou. První zmínky o obci se datují do 14. století, kdy je zde připomínáno městečko s tvrzí sloužící pro výběr mýta. Během husitských válek městečko pokleslo na úroveň obce. Později došlo k jeho opětovnému rozvoji.