Obce a města v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

obec Kuželov

obec Kuželov Obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 3 km jihozápadně od Velké nad Veličkou v horňácké oblasti Moravského Slovácka. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1406. Nejvýznamnější památkou je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1768, jehož stavba souvisela s pokusy o rekatolizaci obce a okolí. Nedaleko obce stojí národní technická památka Kuželovský mlýn zvaný Větřák.

obec Květná

obec Květná Obec ležící mezi vrcholy Velká Javořina a Velký Lopeník. V 18.století zde byla Lichtenštejny založena sklárna a obec se stala sídlem uhlířů a dělníků v místní sklárně. V roce 1858 se vlastníky sklárny stala firma E.Gopferd a E.Zahn, kteří sklárnu pojmenovali Blumenbach. Odtud původ názvu Květná. Výroba skla v obci probíhá do dnešní doby.

obec Lopeník

obec Lopeník Horská vesnice se staveními roztroušenými po svazích Velkého Lopeníku. První zmínky o obci pocházejí z konce 18. století. Původ názvu z lopen, lupen – list, odtud vrch s listím, tj. s listnatým lesem. Díky náročnému kopaničářskému způsobu života patřila obec k nejzaostalejším a nejchudším obcím regionu a velká část mistních obyvatel odcházela za prací do Rakouska nebo jincýh oblastí Moravy. Ještě v roce 1902 zde byla zaznamenána 98% negramotnost, první silnice do obce byla zprovozněna v roce 1924.

obec Malá Vrbka

obec Malá Vrbka Malá, původně zemědělská vesnice ležící asi 5km jihozápadně od Velké nad Veličkou. První zmínka o obci z roku 1401. Původní název obce zněl Zedraná Vrbka. V obci se nachází zvonice a několik domů lidové architektury z poloviny 19. století.

obec Nivnice

obec Nivnice Městečko v údolí říčky Nivničky. První zmínka o obci pochází z r.1261, kdy byla obec darována nově založenému kláštěru ve Vizovicích. V r. 1517 je poprvé zmiňována jako městečko. Na počátku 20. stol. zde fungovaly tři mlýny. Jeden z nich je podle ústní tradice rodištěm J.A.Komenského. Na tomto mlýně je umístěna památeční deska a mlýn je spolu s jeho vybavením památkově chráněn.

obec Nová Lhota

obec Nová Lhota Podhorská obec nazývaná též Lhotky, ležící na březích Novolhotského potoka, byla založena v roce 1598 a obývána obyvatelstvem hlásícím se k učení českobratrské církve. Dominantou obce je barokní kostel sv. Matouše z roku 1755. V obci je také zachováno několik lidových staveb, některé i s místně typickým vstupním portálem, tzv. "žudrem".

obec Petrov

obec Petrov Převážně zemědělská a vinařská obec asi 5km jihozápadně od Strážnice. Obec založena Petrem z Kravař jako náhrada za zničenou příhraniční vsi. Již v 15. století je zde připomínán kostel, který byl v 17. století zničen. Nový kostel sv. Václava vysvěcen až v roce 2000. Součástí obce je soubor unikátních vinných sklepů tzv.Plže.

obec Radějov

obec Radějov Obec v údolí potoka Radějovka, 5 km jihovýchodně od města Strážnice. Nejstarší dochovaná zmínka o obci již v roce 1412. V obci pseudogotický kostel z počátku 20. století zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi. Okolní lesy bohaté na divokou zvěř, nedaleko obce soukromá obora s možností komerčního lovu. Na obec navazuje rekreační oblast s chatovou zástavbou.

obec Sudoměřice

obec Sudoměřice Nejjižnější obec na východním břehu Moravy na silnice mezi Strážnicí a slovenskou Skalicí. Obec vzniklá v blízkosti tzv. vyzvědačské stezky ("via speculatorum") , první zmínky o obci pocházejí ze 14. století. Ve vesnici zachováno několik tradičně bíle líčených usedlostí s modrou obrovnávkou z 19. století. Na návsi bývalý panský dvůr.

obec Suchá Loz

obec Suchá Loz Obec v údolí potoka Bystřičky 9 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Název obce je odvozen od suchého vrbového (nebo vinného) proutí. Na konci 17. a počátku 18. století byla obec několikrát vypleněna Tatary. Hlavním zdrojem obživy obyvatel obce bylo zemědělství. Nedaleko obce pramení lithiová kyselka Loza, lidově nazývaná slatina. Kyselka je zmiňována již v 17. stol. mezi místními léčivými prameny.